Chương Trình đại lý

Cty TNHH Máy Tính Thiên Trường chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm nào đó. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là Cty TNHH Máy Tính Thiên Trường.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.

Bản quyền của OpenCart
Cty TNHH Máy Tính Thiên Trường © 2020